Privacyverklaring

Alle sites van Nijmegen Online (Nijmegen Online, Agenda Nijmegen, Nijmegen nieuws en Nijmegen1) vallen onder het recht en de regels van Nederland en worden gehost in Nederland. Deze sites zijn eigendom van en worden onderhouden door Nijmegen Online, en alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan ons.

Elke vorm van privacy gevoelige informatie die eventueel getoond wordt op publieke gedeelten van deze site, kunnen op schriftelijke verzoek worden verwijderd.

Contactformulieren en e-mail

De gegevens die u bij het contactformulier of in een e-mail invult, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt, waar ze voor bedoeld zijn.

Nijmegen Online, gevestigd in Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Klanten

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nijmegen Online verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nijmegen Online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Nijmegen Online verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Grondslag
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nijmegen Online neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nijmegen Online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: voor Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nijmegen Online verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nijmegen Online en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info(@)nijmegenonline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nijmegen Online wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nijmegen Online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nijmegenonline.nl

Bezoekers websites

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nijmegen Online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nijmegen Online gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze websites hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies; door op onze site verder te gaan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactgegevens:

De verantwoordelijke voor deze sites is bereikbaar via info(at)nijmegenonline.nl en 024-2340411

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.  Meer informatie..

Privacyverklaring

Alle sites van Nijmegen Online vallen onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Deze sites zijn eigendom van en worden onderhouden door Nijmegen Online, en alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan ons info(at)nijmegenonline.nl.

Elke vorm van privacy gevoelige informatie die getoond wordt op publieke gedeelten van deze site, kunnen op schriftelijke verzoek gericht aan het bovenstaand adres, worden verwijderd.

Webbezoek

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Nieuwsbrief

De gegevens (e-mailadres) van uw aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor de nieuwsbrief gebruikt.

Contactformulieren en e-mail

De gegevens die u bij het contactformulier of in een e-mail invult, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt, waar ze voor bedoeld zijn.

Zoekopdrachten

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoeken

Het zoekvak op deze website (‘Zoekvak’) wordt aangestuurd door Google Inc (‘Google’). U bevestigt en gaat ermee akkoord dat het privacybeleid van Google (beschikbaar op http://www.google.nl/privacy.html) van toepassing zal zijn op uw gebruik van het Zoekvak. Door het Zoekvak te gebruiken, stemt u ermee in dat Google uw persoonlijke gegevens zal gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid.

Informatie derden – counters

Ondanks dat we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om een beter service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van onze data:

Statcounter cookies.

Statcounter is onze primaire webstatistieken software, er worden geen identificeerbare data verzonden naar Statcounter, maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn.

Google Analytics cookies,


Google analytics is onze secundaire webstatistieken software, er worden geen identificeerbare data verzonden naar Google analytics maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn.

Advertentiecookie en privacybeleid

Advertenties

Externe leveranciers en advertentienetwerken geven advertenties weer op onze site
Nijmegen Online participeert in de volgende advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben:
Google Adsense Inhoud gerelateerde text/beeld advertenties.
Daisycon
– TradeTracker
TradeDoubler

Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken aan onze website.
Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van uw bezoek op onze site en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan
U kunt uzelf ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Cookies

Sommige adverteerders maken gebruik van technologieën zoals cookies. Voordat een advertentie op een webpagina getoond wordt, worden soms gegevens naar de uitgever gezonden zoals uw IP adres, uw ISP, de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken, en in sommige gevallen eigenschappen van uw browser, bijvoorbeeld of deze Flash ondersteund.
Vele adverteerders maken gebruik van Geo- targeting technologie (door gebruik te maken van uw IP adres wordt het land van de bezoeker vastgesteld) zodat zij in staat zijn u plaatsgebonden aanbiedingen te kunnen doen en tekst advertenties te kunnen tonen die in overeenstemming zijn met de inhoud van de webpagina.

U kunt in veel gevallen naar deze sites gaan om cookies uit te schakelen (als de leverancier of het advertentienetwerk deze optie aanbiedt). U kunt zich in één keer voor sommige (maar niet alle) cookies afmelden via de afmeldingssite van het Network Advertising Initiative op www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Wat is de DoubleClick DART-cookie?

De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van partners, zoals websites die advertenties weergeven van AdSense of van door Google gecertificeerde advertentienetwerken. Wanneer gebruikers de website van een partner bezoeken en een advertentie bekijken of erop klikken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om advertenties beter op de site(s) van uitgevers en op internet weer te geven en te beheren.

Bezwaren

Heeft u informatie nodig of u ben overtuigd dat er een fout is gemaakt in dit document, dat kunt u contact met ons opnemen via e-mail info(at)nijmegenonline.nl.
Wij gaan zeer serieus om met uw privacy en verkopen of gebruiken uw gegevens niet in een manier die gezien kan worden als ongepast zowel ethisch als in de wetgeving.